Välkommen till en intressant föreläsning "Barns utsatthet tar inte semester" med Linda Hambre, Socionom

När sommaren kommer stängs samhället ner och tiden med familjen ökar, vilket är efterlängtat, skönt och fantastiskt för många.
Men hur blir det för de barn som har sin trygghet i samhällets verksamhet som rutiner i förskola, skola och fritidsaktivitet? Vad kan vuxenvärlden göra för att underlätta för utsatta barn i semestertider?

Mer info och anmälan: www.jagser.se - fliken "föreläsningar"