Publicerad

Är alkohol farligare än cannabis? Vad menas med avkriminalisering? Hur fungerar svensk narkotikapolitik? Vill du veta mer om cannabis?

Då är den här dagen någonting för dig! 

När? Lördagen 18 november 10:00-16:00
Var? Princess Hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm.
Du anmäler dig här, senast den 9 november: http://sverigesblabandsungdom.se/kalender/cannabisdagen/Om dagen:
I Sverige har vi länge haft en bred folklig och politisk uppslutning bakom målet att samhället skall vara fritt från narkotika. Det är en av förklaringarna till att relativt få svenskar använder narkotika. Därför har inte så många haft anledning att intressera sig för frågan eller lära sig om narkotikas skadeeffekter. Det ställer till problem i samhällsdebatten när vissa debattörer bagatelliserar skadeverkningarna hos cannabis utifrån information de hittar på bloggar och internetforum. Dessutom höjs röster för legalisering av bruk i Sverige och andra länder. Ett fåtal länder har redan legaliserat cannabis. Men vad är rätt, då? Är cannabis farligt? Hur jämför man med andra droger? Vad är medicinsk cannabis? Hur bemöter vi diskussionen? Vad kan du om cannabis?

Under den 18 november får du möjlighet att lära dig om hur cannabis påverkar kroppen, skadeverkningar, myter, fake news, om drogindustrin, om svensk narkotikapolitik och om EUs narkotikapolitik. Du får möjlighet att öva dig i argumentationsteknik och få verktyg i hur du kan jobba med opinionsbildning. På plats kommer det finnas personer som är experter på narkotikapolitik och cannabis som substans. Inga frågor är dumma och vi vill skapa ett forum där deltagarna faktiskt kan vrida och vända på åsikter, fakta och begrepp.

Målgrupp för dagen?
Du som är ung och är eller vill bli engagerad i frågor som rör cannabis. Du kan vara medlem i en organisation eller ett parti som berörs av frågor om cannabis eller så är du en privatperson som vill veta mer. Arrangörer för konferensen är RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) och SBU (Sveriges Blåbandsungdom) i samarbete med studieförbundet NBV. Vid frågor hör av dig till:

Per Johansson, RNS: 070-8301789, per@rns.se eller
Nathalie Carlryd, SBU: 073-3241063, nathalie.carlryd@sbu.nu ​