Publicerad

Det är snart dags för årets musikhändelse för många. En musiktävling som engagerar många 70+-are men även unga människor.

En lekfull tävling i musikens tecken.Tisdagen den 4 februari är det dags för de 70 anmälda lagen att vara redo att svara på musikfrågor av olika slag.
Musikleken är ett musikquiz där föreningar från olika organisationer kan tävla tillsammans. Tävlingen är öppen för föreningar inom NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer samt enskilda studiecirklar.
Deltagarna tävlar om priser på ett totalt värde om 12 000 kronor. Syftet med tävlingen är att stimulera till musikintresset i landet. Och ha roligt längs vägen.
Musikleken startades i mitten av 1970-talet, av en verksamhetsutvecklare på NBV. Tävlingen har blivit en viktig tradition inom nykterhetsrörelsen. Medelåldern på deltagarna ligger på 70+ och många deltagare har deltagit återkommande år efter år. Majoriteten av de tävlande kommer från NBV:s samarbetsorganisationer; IOGT NTO, NSF och UNF. Men det finns även NBV-kontor som skapat lag och är med och tävlar.

– Det här är så mycket mer än bara en musiktävling,säger Johnny Boström, tävlingsledare för Musikleken. Tanken är att man ska skapa en studiecirkel där en grupp av människor träffas minst tre gånger och diskuterar och bildar sig inom musikvärlden.

Tidigare var även eget musicerande en del av tävlingen. Då skulle deltagarna spela in när de sjöng och spelade på ett kassettbandoch skicka in till juryn. Varje år deltar mellan 70 till 150 lag i Musikleken.

– Det är många människor som återkommer år efter år. Många har varit med i 20-30 år, förklarar Johnny Boström. Musikleken har blivit en viktig del i deras liv.Både för att det är roligt, men också för att den betyder mycket på ett personligt plan. Detta är ett tillfälle att samlas kring musiken, samtala, diskutera och lära sig mer.

Musikleken bygger på ett studiematerial som släpps redan i september. När Johnny Boström 1987 tog över tävlingen utvecklade han den genom att tex införa ett tema för varje år. Årets tema är “Vår värld - vår musik. En cirkel om musikens olika uttryck runt om i vår värld.” I årets studiematerial finns frågor som tex: “Ka ni finna musikexempel på så kallad världsmusik? Har ni stött på denna benämning tidigare?” Det är frågor om bland andra Rihanna, Ravi Shankar (musiker från Indien), Dino Merlin (artist från Sarajevo) och Frida Hyvönen.

Johnny har utvecklat tävlingen från att huvudsakligen vara inriktad på klassisk musik och opera till att även innehålla nutida musik. Det har också funnits inslag av dans, asiatiska instrument och finska musiktraditioner.

På tävlingskvällen, som alltid är första tisdagen i februari, sitter alla tävlande lag samlade och laddade. Det är inte en förutsättning att man ska ha läst in sig på studiematerialet men Johnny avslöjar att chansen att vinna ökar betydligt om laget är inläst på materialet. Några av frågorna återkommer alltid på tävlingen.

Senare samma kväll skickar lagen in sina svar och veckan därpå delges facit och vinnarna. Den som vinner får välja mellan att hämta ut 5000:- eller att ta ut motsvarande summa i musikbiljetter.

– Varje år lottar vi även ut ett så kallat kulturprogram, förklarar Johnny. Det innebär att även om ditt lag inte hamnar på någon av de bästa placeringarna så har de chans att vinna.

Ett kulturprogram innebär att det vinnande laget får boka ett eget kulturprogram, vilket kan vara en trubadur, en grupp eller en sångare som uppträder vid en sammankomst.

– Musikleken gör jag på min fritid. Det är så otroligt roligt och jag ser hur mycket det betyder för många människor, säger Johnny. Tusentals människor har deltagit i Musikleken genom åren. De har fått en bredare syn på musik, har lärt sig massoroch har skänkt dem mycket glädje. Det är min drivkraft!

Mats Jönsson, verksamhetsstrateg för musiken på NBV, betonar även han hur betydelsefull Musikleken är för människor. Han får flera samtal i veckan från tävlingsdeltagare.

– Igår ringde Barbro 77 år från Gotland, för att fråga om det är okej att starta lite tidigare på tävlingskvällen, säger Mats. Barbro är bara en i raden av Musiklekens eldsjälar. Alla de här människorna visar ett sådant engagemang så jag blir alldeles varmt i hjärtat, avslutar han.