Publicerad

Studiematerial bygger på programserien Djävulsdansen som sändes i SVT hösten 2014.

NBV släpper nytt studiematerial till uppmärksamhetsveckan Spelar roll. Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Duspearroll.se

En miljon svenskar lever i dag med någon form av beroendeproblem. I Djävulsdansen skildrar programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell de medberoende, de som står vid sidan av.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Ämnen som uppmärksammar problemen kring alkohol och andra droger är särskilt viktiga för oss. Detta studiematerial är upplagt på fyra träffar där deltagarna får diskutera programmen och vidareutvecklar en del frågor kring medberoende.

Ladda ner studiematerialet.