Publicerad

I samarbete med Tollare folkhögskola startar NBV en allmän kurs med musikprofil i Malmö, där eleverna kan läsa upp kärnämnen och musicera.

Det var personalen på NBV i Skåne som noterade att många av deltagarna och ledarna i NBV Skånes studiecirklar stod utan sysselsättning. Anledningen är att många saknar fullständiga gymnasiebetyg. 

– Många har hoppat av gymnasiet, kanske på grund av bristande motivation eller andra faktorer som påverkat i livet. Samma sak gäller de som har gymnasieutbildning från ett annat land, där utbildningarna kanske måste valideras eller kompletteras i Sverige, säger Jan Gyllenbok, regionchef för NBV Skåne.

På NBV i Skåne började man därför fundera på hur man kunde hjälpa dessa människor att hitta en sysselsättning.

– Vi såg ett stort behov av att engagera dessa människor till att ansluta sig till folkhögskola, så att de kan läsa upp sina betyg och få högskolebehörighet, berättar Jan. 

Genom att starta en allmän kurs på folkhögskolan vill NBV hjälpa människor som står utan arbete att vidareutbilda sig och på så sätt underlätta vägen till arbetslivet. 

– En allmän kurs blir lite som ett snabbspår in till vidare studier om man saknar behörighet. Att läsa upp kärnämnen som matte, svenska och engelska på folkhögskola kan göra det möjligt för eleverna att fortsätta sin resa in till högskolor och universitet. 

Utbildningen utförs på Tollare folkhögskolas filial i Malmö, där NBVs personal kommer hjälpa eleverna med handledning och även sköta kursens musikinriktning. 

– Vi har en stor resurs med kunniga människor i anslutning till vår organisation, både bland våra cirkelledare och våra verksamhetsutvecklare. Vi har bland annat musikpedagoger med masterexamen i musik inom NBV. De kommer tillsammans med våra verksamhetsutvecklare i musik ansvara för musikprofilen under kursen. 

Musikprofilen kommer stå för 20 % av utbildningen på den allmänna kursen. Fredagarna kommer ägnas enbart åt musik, där eleverna bland annat kommer studera musikteori och lära sig musicera. 

Kursen pågår i 37 veckor och startar den 10:e september 2018.