Publicerad

Världsberömda Sting fick Polarpriset i Stockholm den 15 juni 2017 och kommer donera hela prissumman till Songlines.

Songlines är ett svenskt projekt som erbjuder unga på flykt tillgång till musikaktiviteter som överbryggar kulturella klyftor, ett projekt som vi på NBV är stolta att vara en del av.

– Jag blev djupt hedrad över att tilldelas Polarpriset i år och nu är jag glad att kunna donera prispengarna till det svenska ungdomsinitiativet Songlines. Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle, säger Sting.

Songlines skapar musikaliska möjligheter på skolor, konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Gåvan från Sting kommer Songlines att använda till att anordna musikläger, arrangera konserter och köpa in efterlängtade musikinstrument.

- Vi är stolta över att vara en del av den här verksamheten och gåvan som Sting skänker till projektet öppnar upp dörrar för fler, säger Malin Moessner, verksamhetsutvecklare på NBV.

Om Songlines

Songlines är ett projekt – av och med unga på flykt – som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Projektet syftar till att öka integrationen genom att ge alla barn och unga möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.

Det treåriga projektet startade i januari 2017 med finansiering från Arvsfonden. Songlines är ett samarbetsprojekt mellan KulturUngdom, dokumentärfilmaren Helena Isaksson Baeck, Jeunesses Musicales Sverige (JMS) och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).

För mer information:

Malin Moessner, verksamhetutvecklare och medlem i Songlines styrelse, 0732717713, malin.moessner@nbv.se

Julia Sandwall, nationell samordnare, Songlines, 073-505 38 34, julia.sandwall@songlines.se