Publicerad

Tidningen Al Kompis, Sveriges största fristående tidning på arabiska och svenska, har skrivit en artikel om vår medarbetare Rezzkallah Malke.

 

Rezzkallah Malke är syrisk invandrare från Al-Hassaka stad. På kort tid efter flytten till Sverige lyckades han integrera sig i Sverige genom att lära sig språket snabbt, hitta jobb eller delta i fritidsaktiviteter. Han har blivit en förebild för många nyanlända.

Efter avslutade ingenjörsexamen startade Rezzkallah en egen butik där han bland annat sålde parfym, smycken, underkläder, kosmetika och tillbehör till frisörer, grossist och detaljhandel. Han ägde också mark där han odlade vete och korn, arbetade som skådespelare och som programledare.

På grund av kriget i Syrien flydde han, tillsammans med sin fru Rania och 5 åriga son Rony, till Sverige den 2013. I början bodde familjen i Göteborg och efter tre månader fick de uppehållstillstånd.

– På SFI får man en belöning på 12.000 kr om man klarar studierna inom ett år. Jag klarade det på tre månader och blev därmed belönad, berättar Rezzkallah stolt.

Efter avslutade svenskastudier bestämde han sig för att engagera sig i föreningslivet. Han blev fotbollstränare för ett pojklag i Göteborg och var med och tog dem till Gothia Cup.
– Självklart behöver man i ett nytt samhälle lära sig de nya traditioner, vanor, och normer för att får möjlighet att integreras, säger Rezzkallah.

Den 1 december 2014 flyttade familjen från Göteborg till Linköping, eftersom det var väldigt svårt att hitta en bostad i Göteborg.
– I Linköping fick jag en praktik på NBV. Efter två veckors praktik fick jag timanställning som cirkelledare inom de både NBV och IOGT-NTO, berättar Rezzkallah. I februari 2019 fick jag en tillsvidareanställning som projektledare för asylverksamheten.

Både Arbetsförmedlingen och lokala medier har på olika sätt uppmärksammat Rezzkallahs integrationsframgång. Han har många gånger fått besvara frågan: vad är nyckeln till framgång för att integreras i samhället?
– Mitt främsta råd till nyanlända är att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Engagera sig inom föreningslivet och försök att komma in på arbetsmarknaden.

Liksom Rezzkallah hade många strängar på sin lyra i Syrien har han så även i Sverige. Han var med och grundade föreningen LANA, en idrotts- och kulturförening i Linköping och undervisar nyanlända i svenska språket. Han är administratör för fotbollsklubben Aljazira i Linköping och har ordnat flera lokala fotbollsturneringar; fredscup för Syrien, julcup i Södertälje, sällskapscup i Linköping och kärlekscup i Stockholm.
– Jag hjälper även nyanlända med olika praktiska saker som översättning, att boka tid till olika myndigheter eller med att fylla i blanketter, avslutar Rezzkallah.