Publicerad

NBV har fördubblat antalet studietimmar sedan 2008 – med råge. NBVs rektor Åke Marcusson berättar om framgången.

År 2008 – för tio år sedan – hade NBV 839 810 studietimmar. 
NBV låg på åttonde plats i listan över antalet studietimmar. Studietimmarna omfattar studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning. 

Nu, i början av 2018, presenterade en stolt förbundsrektor Åke Marcusson statistiken för 2017. Och det var sannerligen med glädje som statistiken presenterades – NBV hade nämligen hela 1 994 182 registrerade studietimmar för 2017. På tio år har alltså studieförbundet mer än fördubblat antalet studietimmar – och dessutom adderat 314 562 timmar utöver det. 

– Det betyder att vi är det fjärde största studieförbundet räknat till antalet studietimmar. Och målet är att nå ännu fler deltagare och föreningar, samt medlemmar i övriga förbund inom nykterhetsrörelsen, säger Åke Marcusson. 

När det gäller enbart studiecirkeltimmar ökade antalet med drygt 19 procent mellan 2016 och 2017. NBV levererade under 2017 hela 1 563 313 studiecirkeltimmar. Ökade gjorde även antalet unika deltagare i studiecirklarna – med över 10 000 personer till 55 698 unika deltagare.

– Lägger man till att vi nådde 26 510 unika personer i ”annan folkbildning” blir det tillsammans en kontaktyta för nykterhetsrörelsen via studieförbundet på 82 208 unika personer. Ett fantastiskt resultat där NBV lever upp till devisen ”där människor och idéer växer”.

Vad är då hemligheten bakom framgångarna?

– Det är alla våra fantastiska verksamhetsutvecklare runt om i landet som motiverar och inspirerar folk att använda folkbildningens beprövade metoder för att växa som individer och som grupp. De står i frontlinjen och är alla duktiga, representativa och idérika i mötet med andra människor. De är nykterhetsrörelsens bästa ambassadörer för folkbildningsideal och nykterhetsidén. 

NBV har under 2017 dessutom haft verksamhet i 254 av landets 290 kommuner:

– Bakom frontlinjen finns duktiga chefer i avdelningarna, väl fungerande kanslier i Stockholm och Borlänge, och engagerade styrelser. En medveten utvecklingsstruktur bidrar förstås också till framgången. 

De senaste årens ökningar har också inneburit att statsbidraget ökat:

– Vi har kunnat anställa fler verksamhetsutvecklare, som gjort att verksamheten vuxit. Organisationens alla delar drar åt samma håll och det blir en god cirkel.

Artikeln är från början publicerad i Accent Magasin. Läs orginalartikeln här:
 http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rekordresultat-for-nbv/