Publicerad

Nätverket "Pappornas plikt i samhället" vill att pappor ska bli mer närvarande i sina barns liv för att minska risken för kriminalitet.

​Studier visar att barn som har en närvarande och delaktig pappa löper mindre risk att hamna i utanförskap. Barn med närvarande pappor utvecklas också till att bli tryggare individer. Med dessa anledningar vill nätverket "Pappornas plikt i samhället" få pappor mer engagerade i sitt föräldraskap. 

Farhan Abdi är trebarnspappa och en av grundarna till nätverket, som är ett initiativ från Wadajiföreningen och NBV i Skåne.

– Papporna är livsviktiga om vi ska få bukt med kriminaliteten och de måste bli mer närvarande. Vi har mött många ungdomar som har hamnat på fel väg i livet. De flesta är pojkar som växer upp med ensamstående mammor utan en manlig förebild, säger Farhan Abdi till SVT. 

– För oss är jämställhet otroligt viktigt. Mammor tar betydligt större ansvar i hemmet. Det funkar inte i längden och det är ohälsosamt för barnen. Barnen behöver båda föräldrarnas närvaro och att de gemensamt tar ansvar och blir goda förebilder. Hemförhållanden får konsekvenser längre fram i livet och det är därför viktigt för oss att fånga upp det tidigt, säger Farhan Abdi.

Idag består nätverket av ett 20-tal pappor som träffas över fika och samtal några gånger i månaden. Tillsammans vill de även bilda män i vart de kan vända sig om man behöver stöd i sitt föräldraskap – men även om hur man kan förbättra situationen i sitt område. 

– Många av oss är föräldrar till barn som växer upp i Rosengård. Det är hjärtskärande att höra föräldrar som berättar om sin oro, det de känner när barnen går ut. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors och inte göra något. Vi ensamma kan inte förändra samhället, men vi kan bidra till att det förändras, berättar Farhan Abdi. 

– Vi är inte proffs, men vi börjar någonstans. Vi har alla våra brister och saker vi kan lära oss av varandra. Men det handlar inte om att bara prata en massa, utan faktiskt göra det. Att lämna sina barn på skolan och att följa med dem till aktiviteter.

Fyrabarnspappan Abdi Jama tycker att det är bra att pappor ses.

– Jag ser att gruppen redan håller på att göra skillnad. Vi hjälper varandra. Det är inte så många pappor här som ses, det är viktigt att prata och utbyta erfarenheter. Vi kan också göra saker ihop, tillsammans med våra barn.

Faysal Farah, verksamhetsutvecklare på NBV, tycker också att samtalen är viktiga. 

– Det ger mycket. Man får lära sig hur andra pappor hanterar sina barn och man kan dela med sig av hur man själv gör.

I nuläget består gruppen främst av pappor i Rosengård, men män från hela Malmö är välkomna att delta i träffarna. Pappornas plikt i samhället hoppas på att konceptet sprider sig till fler områden och städer. 

– Liknande projekt i till exempel Stockholm har visat goda resultat, säger Farhan Abdi.