Publicerad

​Mycket tyder på att vi nu är inne i en större förändringsprocess i vårt samhälle än på väldigt länge.

Svenskarnas syn på hur man ska leva sina liv har förändrats.  Det finns undersökningar som visar att Sverige har blivit ännu mer av Landet Annorlunda när det gäller sekulariseringen och som bärare av en individualistisk värderingsnorm. NBV arbetar tillsammans med sina huvudmän i syfte att öka intresset för de förändringar vi ser runt omkring oss. Och tillsammans med organisationernas innersta ledning för vi en dialog om vilka konsekvenser förändringarna kan leda till och vad det kan betyda för varje enskild organisation. Den gemensamma dialogen på huvudmannakonferenser och huvudmannamöten hoppas vi ska starta en process som leder till diskussion, eftertanke och reflektion inom hela nykterhetsrörelsen. Underlaget för detta är skriften "Gå före eller… Utgångspunkter och frågeställningar inför samtal om nykterhetsrörelsens vägval". Skriften ligger som förslag till huvudmannamötet som äger rum på Tolkare folkhögskola den 25-26 september, där våra 20 medlemsorganisationer kommer närvara. Frågan är ska vi gå före eller...

Rapporten - Gå före, eller...