Publicerad

Nu lanserar vi ett nytt material om alkoholnormen ur ett globalt perspektiv.

Nu kommer fördjupningen till studiematerialet Normalia, som IOGT-NTO och NBV tagit fram om normer och förväntningar av olika slag.

Materialet består av tre tematiska områden, med tre-fyra studiepass vardera. Innehållet bygger på korta, filmade intervjuer med både forskare och personer från IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer runt om i världen. Utifrån dessa personers tankar och erfarenheter kring alkoholnormer väcks frågor och funderingar som deltagarna kan diskutera och reflektera över.

De tre tematiska spåren är:

• Se alkoholnormen 
– hos dig och i världen

• Botten upp
– manlig och kvinnlig alkoholnorm

• Med alkoholnormen i resväskan
– om alkohol och turism

Du läser mer om studiematerialet Normalia här på vår hemsida.

Har du frågor? Kontakta oss på: info@iogtntororelsen.se eller info@nbv.se