Publicerad

Göran Hägerdal presenteras som NBVs nya förbundsrektor. Göran har flera års erfarenhet av arbete inom scoutrörelsen.

Special Olympics World Winter Games 2021, där han arbetat som projektledare.

Göran har tidigare varit generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF), biträdande generalsekreterare på Svenska Scoutrådet och som Executive Director för världsscoutjamboreen 2011 i Sverige. Han har varit Global Director for Scouting´s Development på The World Scout Bureau, Global support och därför även internationell erfarenhet.

- Jag är så otroligt glad att Göran antagit viktiga uppdraget som förbundsrektor på NBV. Hans unika profil med ledande befattningar i flera stora idéburna organisationer kombinerat med hans djupa förankring i NBVs värderingar gör honom till rätt person. Styrelsen känner sig trygg i att Göran är rätt person för att se till att NBV fortsätter sin spännande utvecklingsresa och att folkbildningen i Sverige stärks, säger förbundsordförande Vidar Aronsson.

NBV har nyligen genomfört en stor omorganisation för att stärka folkbildningsarbetet över hela landet. Göran har i uppdrag att leda NBVs framtida utveckling och bygga vidare på det arbete som tidigare genomförts för att nå fler människor med folkbildningen. 

- Jag ser fram emot att få vara med och stötta människor som kommer samman för att bilda varandra och möjliggöra människors egenvalda gemensamma bildningsresor. Jag ser också fram emot att jobba för nykterhet, demokrati och folkbildning, säger NBVs nya förbundsrektor Göran Högerdal.

Göran Hägerdal börjar 16 september och övertar det formella ansvaret i slutet av året.