Publicerad

En arbetsgrupp från NBV befinner sig just nu i Bryssel för att lära sig mer om EU och demokratin inför EU-valet den 26 maj.

Kampanjen ”Jag röstar! – för demokratin” startades av NBV hösten 2017och syftar till att öka medborgarnas kunskaper om demokrati i Sverige. Kampanjen har fått ett stort genomslag och blivit mycket uppskattad, inte minst för det interaktiva studiemedel som finns att tillgå på ett flertal olika språk.

Inför kampanjen har demokratiambassadörer från hela NBV rekryterats och utbildats. Ambassadörerna har i sin tur utbildat både kommunpersonal och andra aktörer som arbetar för att stärka demokratin. Brysselbesöket kommer att ge demokratiambassadörerna ytterligare kunskap och fördjupning inom demokratiarbetet.

-I Bryssel får vi uppleva politikernas vardag. Det blir tydligt vad vi som demokratiambassadörer jobbar för - en stark demokrati och alla människors lika värde, säger Carina Sommarström, verksamhetsstrateg på Studieförbundet NBV. Det är inget vi kan ta för givet. Vi får en större förståelse för de utmaningar som EU står inför. Vi åker härifrån med känslan av att vi kan göra skillnad. Att folkbilda om vikten av att alla ska använda sin rösträtt!

Demokratiambassadörerna kommer sedan att dela med sig av sina kunskaper genom fler insatser inom ramen för satsningen på många platser runt om i Sverige med syfte att öka kunskapen och få fler att rösta i EU-valet. Ett val i som i mångas ögon inte upplevs som lika viktigt som de svenska.

-Om du inte använder din röst, så väger någon annans röst dubbelt. Med risk för att det blir en röst på ett parti du inte sympatiserar med alls, ett antidemokratisk parti! Vill du ha det så? undrar Sommarström.

Under det senaste året har NBV arrangerat en mängd valfester, panelsamtal, föreläsningar, studiecirklar och evenemang inom ramen för demokrati-kampanjen. Intresset finns framförallt hos kommuner, andra studieförbund, folkhögskolor och föreningar.

NBV har även släppt tre kortfilmer som har blivit enormt uppskattade på sociala medier.

Filmerna finns att titta på här:

Youtube: https://www.youtube.com/playlist/jagröstar

Jag röstar! – för demokratin: 

http://www.jagröstar.se

Facebook: http://facebook.com/NBVdemokrati