Publicerad

För att höja allmänhetens kunskaper i demokrati inför valet lanserar NBV tre kortfilmer.

Filmerna handlar om demokrati i Sverige, vad som skiljer olika partier åt och om demokratins skörhet.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Explainer AB under NBV-kampanjen ”Jag röstar! – för demokratin”. Syftet med filmerna är att höja allmänhetens kunskaper om demokrati inför valet 2018.

Filmerna behandlar ämnen som:

  • Hur den representativa demokratin fungerar i Sverige
  • Hur man röstar i valet.
  • Varför det är viktigt att rösta.
  • Höger-vänster-skalan och GAL-TAN.
  • Demokratins skörhet.

Filmerna finns att titta på här:
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLO3MI4xlrqiFTG4dB7CQlAdEeEDpBtVBW
Jag röstar! – för demokratin: http://www.jagröstar.se
Facebook: http://facebook.com/NBVdemokrati