Publicerad

Tillsammans med nio andra studieförbund har nu NBV ingått i ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

I januari gick tio studieförbund samman för att ge medborgarna bättre förutsättningar att delta i EU-arbetet och därav påverka de beslut som fattas inom EU. NBV är idag det enda studieförbund som bedriver verksamhet kring EU i Bryssel.

 EU-handslaget är ett direktiv från regeringen. Syftet är att öka medborgares kunskaper, delaktighet och engagemang i EU-relaterade frågor.

EU-handslaget och folkbildningen
Bakgrunden till initiativet är utredningen "EU på hemmaplan" (SOU 2016:10). Utredningens resultat visar att det råder en stor kunskapsbrist i samhället gällande hur EU påverkar Sverige. Genom att ingå i EU-handslaget vill NBV fortsätta främja ökade kunskaper om EU. Viktigt är även att studieförbunden tillsammans visar hur folkbildningen skapar goda förutsättningar för ökad delaktighet i EU-relaterade frågor.

– För att vara med och demokratisera EU måste Bryssel komma närmare oss, men vi måste också komma närmare Bryssel. Handslaget kan förhoppningsvis innebära att vi är med och gör just det genom att fortsätta minska avståndet, öka kunskapen och möjliggöra delaktighet, säger Vidar Aronsson, förbundsordförande för NBV. 

NBVs verksamhet i Bryssel
Idag är NBV det enda studieförbund som bedriver verksamhet kring EU. Det är tillsammans med medlemsorganisationerna IOGT-NTO och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) som NBV har kontor i Bryssel och bedriver verksamhet. Kalle Dramstad, politisk sekreterare på Brysselkontoret, ser positivt på verksamheten i Bryssel och EU-handslaget:

– NBV har varit närvarande i Bryssel i snart 20 år nu. Närvaron har varit en viktig brygga mellan EU-systemet och våra medlemsorganisationer. Brysselkontoret har gjort det möjligt för tusentals människor att på plats få lära sig mer om EU och hur EU påverkar svensk alkoholpolitik. Handslaget är ett kvitto på att Brysselkontorets arbete är viktigt. Det ger oss styrka till att fortsätta utveckla det arbetet, säger Kalle Dramstad, politisk sekreterare på NBVs Brysselkontor. 

Studieförbunden, branschorganisation för Sveriges studieförbund, anordnade ett seminarium i samband med handslaget. Tack vare Studieförbundens handslag har över 50 aktörer ingått i EU-handslaget.