Publicerad

I början på 2019 fattade NBV misstanke om ej korrekt statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet i NBV Syd.

I maj mottog NBV ett ärende från Folkbildningsrådet. Till följd av detta har NBV genomfört en intern granskning samt anlitat en revisionsbyrå för en extern granskning. Granskningen har stärkt misstanken om ej korrekt verksamhet NBV Syd och därför har NBV beslutat att polisanmäla berörda anställda i avdelningen. 

-       Hela vår verksamhet bygger på tillit och förtroende med grunden i ett fritt och frivilligt deltagande. Detta agerande strider helt och hållet mot våra kvalitetskrav och etiska riktlinjer, det skadar också förtroendet för NBV. Vi arbetar ständigt och i alla led i vår organisation med åtgärder för att kontinuerligt stärka våra interna kontroller för att hålla en hög kvalitet i vårt folkbildningsarbete, säger Förbundsrektor Åke Marcusson.

Utredningen pekar mot att en del av folkbildningsverksamheten från 2016-2018 kan vara fabricerad, felrapporterad och inte är statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. NBV har för avsikt att återbetala varenda krona som eventuellt felaktigt utbetalats.

-       Vi ser självklart allvarligt på detta och är inte nöjda med att vi har brustit i våra interna kontroller och därför håller vi på att ändra i strukturer för att det inte ska upprepas, säger Åke Marcusson.

Efter flera års gott utvecklingsarbete där NBV har nått fler människor med folkbildning, genomfördes den 1 januari 2019 en omorganisation. Avsikten var att stärka avdelningarna med stödfunktioner, däribland fler anställda som arbetar enbart med kvalitet. Det är en åtgärd som kommer att förhindra att liknande fall uppstår i framtiden.

De berörda personerna i avdelningen är avstängda från sin tjänstgöring.

Det här har hänt i korthet:
I början på 2019 misstänker NBV att det förekommit ej korrekt statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. En intern granskning påbörjas.
I maj 2019 meddelar Folkbildningsrådet NBV att ett ärende har inkommit.
I juni 2019 beställer NBV en extern granskning av en revisionsbyrå. 
I augusti 2019 gör revisionsbyrån en fördjupad granskning som pekar på misstankar om brott.
I september 2019 skickas en polisanmälan in av NBV.

För mer information, kontakta: 
Binaji Marouf, Kommunikationschef, 073 372 63 02, binaji.marouf@nbv.se