Publicerad

Lena Wiking är verksamhetsutvecklare inom NBV Mitt. Hon har sedan sju år tillbaka arbetat för att nå kvinnor inom Örebros län som har eller har haft ett missbruk, eller som på något annat sätt berörs av droger. Det kan handla om kvinnor som är utsatta för våld eller lider av psykisk ohälsa. 

Lena Wiking samarbetar med föreningen Qulan Verdandi, en verksamhet som startades av Erja Lukkarila. Erja har egen erfarenhet av drogmissbruk. När hon efter många års kamp mot drogerna lyckades komma tillbaka till livet började hennes engagemang för att hjälpa andra utsatta kvinnor. Qulan Verdandi har kommit att bli en otroligt viktig plats för många kvinnor. En frizon för kvinnor som behöver en social och nykter samvaro.  

Ett nytt samarbete och 400.000 kr från Socialstyrelsen ger nu Qulan Verdandi möjlighet att starta upp verksamhet till fler utsatta kvinnor i Örebro län.  

-Det är jätteroligt! Tanken är att starta en helt ny grupp i norra Örebro där det finns många utsatta kvinnor, säger Lena Wiking. Målet är att det ska bli ett kvinnohus även där. Och att vi på sikt kan erbjuda kvinnorna möjlighet till eget boende.  

Qulan Verdandi arbetar utifrån filosofin om kamratstöd, där en stor del av dem som är med har egna erfarenhet av missbruk. Inom Örebro län har man sett att unga kvinnor är extra utsatta för missbruk och att hamna i beroendeställning till en man som misshandlar dem. Corona-krisen gör denna situation än svårare. Lena Wiking har ett starkt engagemang inom drogmissbruk och andra typer av beroende, tex spelberoende. Hennes engagemang kommer ur den egna tragiska erfarenheten av att vara medberoende och förlora en familjemedlem. År 1998 gick Lenas bror bort av en överdos. Han var då 28 år. 

-Att vara syskon är ofta en dubbel problematik, man är som en tapetblomma, säger Lena. Jag började engagera mig i frågorna 1993 då jag fick kännedom om min brors narkotika-missbruk. Jag var med och startade syskongrupper där vi stöttade varandra. Vi gjorde allt för att byta ut min brors nyfunne vän drogen mot kärlek och omtanke men det räckte inte…. 

I februari i år släppte Erja Lukkarila en bok om sitt liv, ”När lögnerna tog slut” där hon beskriver sin kamp för att komma tillbaka till sina barn och sitt liv. Lena har tagit fram ett studiematerial kopplat till boken som finns tillgängligt från och med idag. Lena berättar med entusiasm om en föreläsningsserie på 4 tillfällen som är planerad till hösten 2020:  

1. Skam och skuld 

2. Självförtroende självtillit 

3. Medberoende 

4. Psykisk ohälsa 

5. Våld i nära relationer

NBV Mitts samarbete med Qulan Verdandi ser ut att fortsätta under lång tid framöver. Ett viktigt arbete som ger människor chans till ett nytt liv. Ett liv fritt från droger och beroenden.