Publicerad

Den 2 juni stod Maxida Märak på scenen under en samisk heldag i Strömsund. Dagen ägnades åt samisk kultur – och firandet av Staare 2018.

För hundra år sedan firade samerna för första gången landsmötet på svensk sida. För att uppmärksamma dagen – Staare 2018 – anordnade NBV tillsammans med Strömsunds kommun, Ströms hembygdsförening och Riksteatern (med bidrag från Region Jämtland Härjedalen), en heldag tillägnad den samiska kulturen.

Maxida Märak, jojkare och hip hop-artist, lockade många besökare till sitt uppträdande. Märaks musik berörde publiken med rytmiska melodier och jojk. Aanna Johansson Larsson, Samisk samordnare, beskriver hur kön var lång för att få en autograf och fotograferas med stjärnan, och uttrycker samtidigt stor tacksamhet över engagemanget.

Besökarna fick även besöka samiska kåtor, fotografiska utställningar och delta i slöjd- och sydsamiska språkkurser.

Läs mer på Strömsunds kommuns webbplats: https://www.stromsund.se/2822.html