Publicerad

Det senaste året har det varit många människor som engagerat sig i flyktingfrågan. Den som kommer hit och söker asyl har gjort ett av de svåraste valen i livet, att lämna sin trygghet hemma mot något osäkert på en osäker resa mot en ny plats. Att inte behärska språket är ett av de största hindren för att integreras i ett samhälle.

Vi tar integration på allvar, och erbjuder därför våra nya vänner studiecirklar i svenska språket och samhällskunskap. Nu är det din tur, för det är när kulturer möts som integration kan ske på riktigt.

Lär dig arabiska

 

Lär dig somaliska

Lär dig farsi

Vill du veta mer? Kontakta din lokala avdelning