Publicerad

NBV, tillsammans med medlemsorganisationen Motorförarnas Helnykterhetsförbund, har tagit fram ett studiematerial som ska lära nyanlända att cykla.

Studiecirklarna vänder sig främst till nyanlända och kvinnor, men alla är välkomna. Att kunna ta sig till och från sina aktiviteter är en viktig del av integrationen i samhället. Att cykla är dessutom bästa transportmedlet ur miljösynpunkt. 

Just nu planeras studiecirklar vid Höga kusten och i Värmland.  Intresset har varit stort. Projektet föddes ur MHF:s uppdrag från regeringen ”Strategi ökad säker cykling”.

– Studiecirkeln är optimal för detta eftersom deltagarna kan lära av varandra, säger Tomas Jonsson, projektledare till Jag kan cykla.

Varje cirkelledare får en utbildningslåda som innehåller handledningsmaterial för studiecirkeln.
– Vi har tagit fram ett gediget utbildningsmaterial för deltagarna och en bra handledning för cirkelledarna, berättar Tomas Jonsson.

Cykelutbildningen innehåller både teori och praktik. Teorin tar bland annat upp trafikregler, vägmärken, vikten av cykelhjälm, riskfaktorer i trafiken samt första hjälpen. Teori varvas med praktiska övningar. Materialet är på svenska och utgår från fem träffar och tio studietimmar. Det är tänkt för en grupp på fem–tio personer med två cirkelledare.

– Vårt fokus på trafiksäkerhet skiljer vårt material från många av de andra cykelutbildningar som finns för nyanlända, understryker Tomas Jonsson.

Inom NBV finns det flera föreningar som jobbar med målgruppen nyanlända. Den första studiecirkeln kommer troligen att påbörjas under sommaren 2019.