Publicerad

Nu har NBV Sydost fastställt en miljonsatsning på att integrera asylsökande.

Projektet, som kallas ”Vardagssvenska 2.0”, erbjuder asylsökande som fått sitt uppehållstillstånd möjligheten att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Initiativet syftar även till att deltagarna ska kunna upprätthålla sina språkkunskaper tills de börjar på SFI. 

Vardagssvenska 2.0 kommer vara tillgängligt för ca 600 personer i Blekinge och Kalmar län och NBV Sydost kommer investera en miljon kronor i projektet, med finansiering från ledningen. Information om projektet kommer uppdateras löpande.