Publicerad

Vissa samhällsgrupper har sämre hälsa än andra. Hur kan civilsamhället bidra till att jämna ut klyftorna?

Snart är det äntligen dags! Den 22:a till 23:e mars går Hälsovetardagarna 2018 av stapeln. Anmäl dig senast den 12:e mars! 

Tema: Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa

 Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper. Målet för välfärdspolitiken är att minska dessa klyftor. Temat för i år är därför civilsamhällets roll för jämlikare hälsa. På Hälsovetardagarna 2018 har du chansen att lyssna på föreläsare med goda kunskaper inom ämnet.  

Föreläsarna representerar fler olika organisationer som arbetar med kunskapsöverbryggande metoder för att utveckla folkhälsan. Du kommer att få ta del av allt från politiska perspektiv på samhällsnivå till konkreta exempel på lokala aktiviteter – allt med fokus på jämlik hälsa, och vilken roll civilsamhällets har för att göra den mer jämlik.   

Plats:
Du hittar lokalerna på Bangårdsgatan 13, Uppsala.
Lokalerna ligger mitt emot Uppsala Centralstation

Anmälan:
Det är HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete (SFFF) och NBV som bjuder in dig till två inspirerande dagar i hälsans tecken. ​

Du anmäler dig här: Hälsovetardagarna 2018
Anmälan stänger 13:e mars.