Publicerad

"Hälsa för livet" är ett inspirations- och studiematerial för dig som är intresserad av hälsa och välbefinnande.

Studiematerialet, som tagits fram tillsammans med Frisksportens Ungdomsförbund, innehåller tolv rikt illustrerade artiklar om viktiga aspekter av hälsa. Läsaren introduceras först i olika begrepp och dimensioner av hälsa och folkhälsa och får sen fördjupa sig i en rad artiklar på spännande teman. Läsaren får ta del av fakta och handfasta råd kring god och hälsosam mat, goda sömnvanor och stresshantering.

Kapitlen om motion, frisksport, sexuell hälsa och psykisk hälsa ger nya insikter för ett friskt och meningsfullt liv. Artiklar om alkoholens och tobakens negativa hälsoeffekter och sambandet mellan hälsa och livsstil ger läsaren kunskaper för att göra kunna göra nya val och förändringar för en hälsosammare livsföring.

Studiematerialet Hälsa för livet innehåller både information, råd och inspiration i ord och bild för att uppnå ett gott och hälsosamt liv. Boken kan användas både i studiecirklar och för individuell läsning.

Vill du ta del av studiematerialet? Kontakta ditt regionala NBV-kontor​.