Publicerad

I och med Corona-krisen har mycket i samhället satts på paus. Nu blir folkbildningen dock viktigare än någonsin.

NBV vill därför inspirera fler till att starta digitala studiecirklar, eller förflytta sina befintliga träffar till digitala plattformar.

I svåra tider som den här, när framtiden är oviss, behöver vi samlas kring gemensamma ämnen och intressen. Vi behöver varandra och vi behöver något att fokusera på, även om vi kanske inte alltid kan träffas fysiskt. Catharina Sandberg, biträdande förbundsrektor på NBV, säger att de nu har handlat snabbt för att ge fler möjligheten att ses digitalt.

– Krisen har satt fart på ett arbete som vi länge planerat för, alltså att jobba med folkbildningen också i digitala rum. Vi har helt enkelt accelererat arbetet i och med att mycket av den fysiska folkbildningsverksamheten har satts på paus, säger Catharina.

Valfri plattform – annars som vanligt

Redan nu har ett flertal föreläsningar och initiativ planerats om till att visas digitalt. Till exempel arrangerade bl a NBV MusicBox Örebro en livestreamad konsert i torsdags, för att få något att hända trots att hela världen står still. Flera livestreamade föreläsningar och studiecirklar arrangeras också via nätet, och mer är på gång. Catharina är fascinerad över hur pass hjälpsamma alla blivit, för att hitta kreativa lösningar på nya situationer.

– Vi tror att det är lättast att använda de digitala plattformar man redan är van vid – oavsett om det är Facebook, Skype, Zoom, Whatsapp eller något annat alternativ. Vi bistår gärna med hjälp och inspiration när det behövs. Vi vill visa att det går att fortsätta med sin cirkel digitalt med video. Kan man inte fortsätta i det ämne man tidigare har träffats runt tipsar vi gärna om nya ämnen, fortsätter Catharina.

Folkbildningsrådet är den myndighet som fördelar stadsbidrag till Sveriges tio studieförbund. Också de har arbetat snabbt och formulerat om reglerna, så att man nu tillfälligt har rätt till stöd även för digitala studiecirklar. Detta gäller oavsett om de sker i när alla är uppkopplade samtidigt eller till exempel via pågående diskussioner i en Facebook-grupp. 

– Våra verksamhetsutvecklare finns på plats och hjälper gärna studiecirklarna att hitta de bästa lösningarna. I vissa fall blir det svårare att ses digitalt, till exempel för band som brukar ses och repa tillsammans. Där får man göra en riskbedömning innan man träffas.

Digitala studiecirklar även efter Corona-krisen

När Corona-krisen är över, kommer NBV självklart att återuppta sin ordinarie verksamhet, med fysiska träffar och evenemang. Men satsningen på det digitala studiecirklar och kulturprogram kommer inte att sluta i och med krisen.


– Vi kommer att fortsätta med det här arbetet. Det inkluderar människor från olika delar av landet, och ger fler möjlighet att ta del av vår folkbildning, säger Catharina avslutningsvis.

Här kan du läsa mer om att bedriva folkbildning på distans.