Publicerad

Hur förhåller NBV sig till GDPR/Dataskyddsförordningen?

Den 25 maj 2018 övergår PuL i den nya dataskyddförordningen GDPR (General data protection regulation). På NBV har vi arbetat med att anpassa rutiner och dokumentation efter föreskrifterna i GDPR.

Här kan du ta del av hur NBV förhåller sig till GDPR och ta del av vår integritetspolicy: https://www.nbv.se/gdpr/

 De personuppgifter som NBV tar del av lagras i ett datasystem. Syftet med detta är att bland annat skapa en deltagarlista till er studiecirkel. Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån får, i enlighet med GDPR, ta del av avidentifierade personuppgifter som ett underlag för statsbidragsfördelning.