Publicerad

Haidar Awad är en av våra 6 839 cirkelledare. I hans studiecirkel bildar de varandra i samhällsorientering och svenska språket.

Jag började som cirkelledare i vår förening för att jag ville hjälpa andra föreningsmedlemmar. I studiecirkeln läser vi nyheter och tränar på svenska språket, studerar lagar och regler i Sverige och lär oss om kulturen och naturen här. NBV har stöttat oss med studiematerial, information och cirkelledarutbildning, där jag fick lära mig hur jag som cirkelledare leder gruppen och hjälper cirkeldeltagarna.

Vad är det bästa med att vara cirkelledare? 
Att jag får dela med mig av all information och får lyssna på andra i studiecirkeln.  

Skulle du rekommendera andra att bli cirkelledare? 
Ja! Det är ett bra sätt att bilda fler personer och hjälpa varandra.