Publicerad

Den rikstäckande kampanjen ”Jag röstar! – för demokratin” ska öka medborgarnas kunskaper om demokrati i Sverige.

Kampanjen består bland annat av ett flerspråkigt studiemedel, föreläsningar, utbildningsfilmer, valfester, kulturarrangemang och möten. 

– Vi har startat det här initiativet för att vi vill att demokratin ska fortsätta vara levande. Då är det viktigt att alla medborgare förstår vad det är som bygger en fungerande demokrati. Vi alla behöver veta vilka möjligheter som finns, men också att det finns utmaningar för att demokratin ska fungera bra, säger Carina Sommarström, verksamhetsstrateg på Studieförbundet NBV.

Med folkbildningen som verktyg ska ”Jag röstar! – för demokratin” öka medborgarnas kunskaper om demokrati i hela Sverige. Där ingår det att upplysa om både de möjligheter och prövningar som demokratin står inför.

– Tyvärr ser vi att demokratin står inför utmaningar i stora delar av Europa. Institutioner, mänskliga rättigheter och medier utmanas av antidemokratiska krafter. Det är därför viktigt att vi värnar om och stärker dessa delar i vårt samhälle och frågar oss vad som skapar en levande demokrati.

– Vi måste veta vilka värderingar som bygger ett demokratiskt samhälle, där respekten för mänskliga rättigheter är grundläggande. Vi behöver prata med varandra – men vi behöver också lyssna på varandra för att få förståelse, säger Sommarström.

Centralt i kampanjen är ett interaktivt studiemedel om demokrati. Studiemedlet finns tillgängligt för allmänheten på svenska, pashto, arabiska, somaliska och dari. På så sätt kan föreningar och sällskap som har svårt med det svenska språket förstå innehållet. 

– Stora delar av de grupper som vi har i vår närhet består av individer som statistiskt sett har lägre valdeltagande än de som är födda och uppväxta här. Vi vill öka deras kunskaper om demokrati, men också ingjuta en medvetenhet om att deras röst är viktig.

Inför kampanjen har demokratiambassadörer från hela landet rekryterats och utbildats. De ska inspirera medborgare till att öka sina kunskaper om demokratin. Dessa ambassadörer har i sin tur utbildat både kommunpersonal och andra aktörer som arbetar för att stärka demokratin.

– Det är viktigt att vara aktiv och det går inte att ta saker för givet. Det är vi tillsammans som måste mobilisera för att samla röster som vill stå upp för demokratin, säger Sommarström.  

Under året kommer Studieförbundet NBV anordna valfester, panelsamtal, föreläsningar, studiecirklar och evenemang för att öka kunskaperna i demokrati. Arbetet sker fristående eller i samverkan med föreningar och kommuner i hela Sverige.

Läs mer om kampanjen på jagröstar.se
Följ gärna kampanjens facebooksida och instagramkonto!