Publicerad

NBV har inlett ett samarbete med organisationen D.A.C.A, Drivers against child abuse.

NBV har inlett ett samarbete med organisationen D.A.C.A, Drivers against child abuse. D.A.C.A. är en rikstäckande motorförening vars huvudsyfte är att hjälpa utsatta barn och ungdomar. I vissa speciella fall även ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt och det påverkar barnens möjligheter i familjen. 

-Det här samarbetet känns så viktigt och roligt, säger Anna Marina Lewicki verksamhetsutvecklare på NBV MittDen första studiecirkeln startade innan sommaren och heter “Hur man arrangerar en Sommarfest och ett Run. Under hösten kommer vi också ha föreläsningar om psykisk ohälsa och studiecirklar som handlar om FN:s Barnkonvention.  

D.A.C.A arbetar enligt FN:s Barnkonvention. 

·  Barn är varje människa under 18 år, 

·  alla barn har samma rättigheter och lika värde, 

·  barnets bästa ska komma i främsta rummet, 

·  alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, 

·  barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi. 

Organisationen blev Årets hjältar på Årets hjältegala 2017. dagsläget  har de 102 medlemmar. Många av dem med egen erfarenhet av att ha blivit utsatta som barn.  

Medlemmarna är också fadder åt varsitt eller flera barn/ungdom. De har som uppgift att finnas där för barnen. Anna-Marina Lewicki som själv är fadder åt två syskon berättar: 

-Mest leker vi med barnen. Vi försöker också hjälpa dem i vardagen. Ibland finns vi med som stöd till en förälder vid rättegångar. Jag var med om det för några månader sedan. Då väntade vi utanför Tingsrätten för att finnas där och stötta mamman efter svåra förhandlingar  

22 augusti avslutas den pågående studiecirkeln med ett Run. Ett Run innebär en karavan av motorcyklar som kör efter varandra på en utsedd vägsträcka. Denna gång med start i Fredriksberg och avslutning i Sunnansjö, Dalarna.