Publicerad

​​​Projektet "Vem bryr sig?" riktar sig till familjemedlemmar vars anhöriga brukar, eller har brukat, droger.

"Vem bryr sig?" visar att det finns anhöriga som gör just det: bryr sig. Projektet drog igång i höstas med NBV, IOGT-NTO och Anhöriga mot droger (AMD) som verksamma aktörer. Syftet är att förebygga det allt mer utbredda bruket av narkotika bland ungdomar.

Studiecirklar för familjemedlemmar
Snart startar tre grupper för anhöriga i form av studiecirklar. Projektet erbjuder då mötesplatser för familjemedlemmar som oroar sig över en anhörigs bruk (eller tidigare bruk) av narkotika. Ena gruppen består av oroliga föräldrar, den andra av oroliga syskon. Den tredje gruppen består av familjer som är intresserade av att lära sig mer om drogers effekter, även om de inte har någon anhörig med drogproblem​atik. I denna cirkel får de även lära sig om hur samhällets instanser samverkar i drogkampen.

Studiecirklarna består av tre till fem träffar och startar i Visby inom några veckor. Christian, verksamhetsutvecklare på NBV, menar att behovet att träffa andra i samma situation är stort: 

– Att få träffas och känna att man inte är ensam är alltid viktigt. NBV driver inga egna studiecirklar utan samverkar med andra organisationer. ”Vem bryr sig?” är ett forum dit folk kan vända sig med sina frågor och funderingar exempelvis via Facebook, säger Christian.

Polisen om droger på Gotland – "Oroande"
I nuläget är förekomsten av narkotika på Gotland "oroande stort", menar Conny Johansson, kommunpolis i Visby.  Idag finns det ingenting som visar på att denna trend vänder – istället har tillgängligheten ökat. Bland annat finns droger lättillgängliga för ungdomar via nätet, vilket många unga känner till. Detta ställer stora krav på vuxna i ungdomars närhet. 

– Jag har hittills aldrig träffat en förälder vars magkänsla varit fel, säger Conny Johansson.

Du läser hela artikeln på tidningen Hela Gotland.