Publicerad

Hur kan vi få ungdomar som flytt krig, våld och orättvisor att känna sig välkomna i Sverige?

Songlines, som är ett nystartat kulturprojekt, vill att ungdomarna ska känna sig inkluderade genom musik och kultur. Projektet syftar till att skapa mötesplatser, samhörighet och inkluderande verksamheter för ungdomar som flytt till Sverige. Meningen är att de ska få känna hopp och värme med musik och kultur som uttrycksmedel. Ett huvudmål är även att etablera tanken att vi alla måste hjälpas åt och att skapa ett inkluderande samhälle för ungdomarna, som just nu lever i oro, sorg och osäkerhet. Projektet sträcker sig över hela Sverige och har även samarbeten på lokala orter.  

Kultur, musik och medmänsklighet 
Eftersom många unga lider av psykisk ohälsa till följd av utdragna asylprocesser och avslag är det viktigt att skapa trygga mötesplatser. Genom aktiviteter och möten där ungdomarna får stöd vill Songlines skapa kontinuitet och gemenskap. Karin Holder, som är ordförande för Songlines projektägare Jeunesses Musicales Sverige, anser att Songlines redan ger resultat:   

– På några få månader har projektet Songlines genomfört aktiviteter, fester och konserter, skapat nätverk och stöttat ett stort antal unga. Som ordförande i JMS är jag stolt och imponerad av den energi och det engagemang som projektledarna i landet ger till Songlines.  

Tillsammans skapar vi möjligheter  
Tack vare att Allmänna Arvsfonden finansierar projektet, har Songlines kunnat påbörja sina verksamheter i år. Songlines har utöver Allmänna Arvsfonden även stöd från många olika aktörer som arbetar för fred, jämlikhet, kultur, folkbildning och ungas egenmakt. NBV är en av dessa aktörer som är stolta över att få vara med i styrgruppen och driva projektet:  
 
– Folkbildningen är en viktig del av regeringens politik för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället och etablering av nyanlända. Songlines idégrund och metod stöttar, skapar möjligheter och integrerar på riktigt. Därför är NBV stolta över att vara en del av Songlines och att vi tillsammans sprider hopp och kunskap till unga människor på flykt, säger Malin Moessner, verksamhetsutvecklare på NBV sydost.

NBV och andra studieförbund kan även hjälpa till med studiecirklar, evenemang och möten, varav föreningsliv och folkbildning blir en väg in i det svenska samhällslivet.  Du läser mer om Songlines här.