Publicerad

Priset delas ut på Residenset i Malmö onsdagen den 25 november av landshövding Margareta Pålsson i närvaro av inbjudna gäster.

 

2015 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas, Claudien Tuyisabe, Visby, för gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete - lokalt, nationellt och internationellt - med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.

Oscarspriset i svensk folkbildning delas ut årligen till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.


Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.

Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om
pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.