Våra typsnitt Bely Display och Mallory och hur vi använder dem.

NBV använder två olika typsnitt* för att skapa en sammanhållen identitet. Vi använder Bely Display för att skapa en tydlig NBV-karaktär och Mallory som har en god läsbarhet. Vi använder bara de typsnitt som finns definierade i den grafiska manualen. Textfärgerna är i första hand svart eller vit, beroende på vad som är bäst för läsbarheten. Om du saknar NBV:s typsnitt, vänligen kontakta förbundet. 

 

Karaktärstypsnitt:

bild typsnitt Bely webb.png

Bely Display
Som karaktärstypsnitt använder vi Bely Display. Detta typsnitt lämpar sig för rubriker och kortare, slagkraftiga textstycken. Vi använder Bely Display i både versaler och gemener. Framförallt använder vi detta typsnitt i NBV:s sociala kanaler.

EXEMPEL 1: Bely Display i gemener

bild typsnitt Bely exempel webb.png

EXEMPEL 2: Bely Display i versaler

bild typsnitt Bely Versaler exempel webb.png

 

 

Funktionstypsnitt:

bild typsnitt Mallory Light webb.png

Mallory Light
För andra texter än rubrik och kortare textstycken använder vi Mallory Light. Typsnittet används för ingresser, underrubriker, brödtext och faktatexter. Mallory har en god läsbarhet och är lämplig för längre texter och mindre storlekar där funktionen går före formen.

bild typsnitt Mallory Bold webb.png

Mallory Bold
Mallory Bold använder vi i ingresser och underrubriker och Mallory Light i brödtext och i längre texter, som exempelvis rapporter, brev och böcker. Rekommenderad storlek för brödtext är då 9 - 12 punkter* med ett radavstånd* på 12 - 15 punkter.

bild typsnitt Mallory exempel webb.png

 

Typsnitten i kombination

Huvudregeln är att använda Bely Display i rubriker och Mallory Bold i ingresser samt Mallory Light i brödtext. Här ser du ett exempel på hur det kan se ut:

bild textkombi webb.png

RUBRIK:  Bely Display 40 pt med 47 pt radavstånd.
INGRESS:  Mallory Bold 12 pt med 15 pt radavstånd.
BRÖDTEXT:  Mallory Light 12 pt med 15 pt radavstånd.

 

 

Ordförklaring
*Typsnitt (även kallat teckensnitt) är en uppsättning bokstäver, siffror och teckensom har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman och Arial.

*Punkt är en typografisk måttenhet. 1 punkt = 0,736 mm.

*Radavstånd (kägel) anger avståndet mellan två hela rader.