NBV:s slinga

I det visuella arbetet använder vi slingan som vårt huvudsakliga designelement. Slingan signalerar framåtrörelse; att vara på väg någonstans, att vara i en ständig utvecklingsprocess. Precis som skapandeprocessen sällan har en tydlig början eller ett tydligt slut så går slingan in och ut ur bild utan synlig start- eller slutpunkt.

Slingan ska ses som en visuell detalj, ungefär som ett mönster. Den ska inte användas överallt, men passar mycket väl på sociala medier, i annonser, på framsidan av broschyrer och liknande. Slingan kan både vara helt utan text men även med text om man vill förstärka något. Texten i slingan kan aldrig utgöra det huvudsakliga budskapet i en bild, som exempelvis en rubrik. I stället ska texten bestå av ett budskap som kan stå för sig självt och som kan tas bort ur bilden utan att förta det övergripande budskapet.

  

Här kan vi skapa innehåll till exempelvis till sociala medier eller hemsidan. På text och i bild.

sociala media.png
 
Slingan kan användas i samtliga av primär- och sekundärfärgerna. Då slingan mer ska ses som en detalj är det inte lika viktigt med läsbarheten som i exempelvis en brödtext. Här går form före funktion. Viktigt är dock att texten är i typsnittet Bely Display och i versaler.