Vår grafiska manual beskriver hur vi arbetar med NBVs visuella kommunikation och ska - förhoppningsvis - göra det lättare att göra rätt!

​​Genom att använda våra typsnitt, färger och logotyper på ett korrekt och konsekvent sätt skapar vi tillsammans en enhetlig visuell kommunikation och stärker vårt varumärke.