På de här sidorna beskriver vi hur NBVs grafiska profil ser ut och hur den tillämpas.

Har du frågor om den grafiska profilen och-/eller trycksaksproduktion är du välkommen att kontakta vår kommunikatör Sarah Karlsson på sarah.boric@nbv.se.

Grafisk profil NBV.

Typsnitt NBV (zip).