Oscar Olsson är en skånsk märkesman i den nästan unika svenska studieförbundskulturen och i den svenska pedagogikens historia.

Med all rätt kallas han "studiecikelns fader". Oscars bidrag till den svenska skolans utveckling var avsevärt. Detta arbete drev han som riksdagsman under flera årtionden.

Oscar Olssons namn är alltjämt aktuellt. Under senare år har två böcker, varav en avhandling, skildrat denne kraftmans liv och idéer.

Besök museets egen hemsida Oscar Olsson Museet . Där berättas historien om hans liv och gärning med hjälp av föremål, texter, fotografier och en boksamling.

Varmt välkommen!