NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.  

NBV är ett partipolitiskt obundet och religiöst neutralt studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting. 

Vår folkbildningsverksamhet formas med utgångspunkt i uppdrag från medlemsorganisationerna och statens fyra syften för stöd till folkbildningen.

 Grundläggande idéer:

  • NBVs idégrund bygger på nykterhet, demokrati och föreningsliv.
  • NBV har som utgångspunkt att varje människa i samverkan med andra växer genom folkbildning.
  • NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin kunskap, uppleva kultur och möta nykterhetsrörelsens idéer i en välkomnande miljö.
  • NBV vill genom verksamheten stärka alla människors lika värde, ge verktyg för föreningsfrihet och rätten att uttrycka sina åsikter. 

Vår vision:

Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige.

Vi skapar förutsättningar för människor att bilda ett gemensamt ”vi”. I trygga möten lär vi av varandras olikheter och erfarenheter istället för att låta dem begränsa oss. Det är så vi tillsammans kan skapa ett samhälle där nya tankar och perspektiv får plats. 

Vi vill ge alla en möjlighet att göra sin egen bildningsresa. Varje grupp består av individer och för den enskilda individen erbjuder vi möjligheten att få delta i verksamhet utifrån det egna valet, fritt från betyg och ett lärande som gör att deltagarna växer och utvecklas. För gruppen finns vi som bildningspartner längst hela vägen.

Vi fokuserar på möten och att skapa mötesplatser, trygga rum där människor möts i ögonhöjd, fria från krav och prestationer och bortom strukturer. Det är vi som skapar möjligheten att dessa möten tar plats.

Våra arbetsområden:

NBV finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt för all vår verksamhet är att den ska ge alla deltagare kännedom om NBVs grundläggande ideologiska frågor. 

Vårt arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper. 

Statens fyra syften med folkbildningen:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.