NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.  

NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting. 

Vår folkbildningsverksamhet formas med utgångspunkt i uppdrag från medlemsorganisationerna och statens fyra syften för stöd till folkbildningen.

 Grundläggande idéer:

  • NBVs idégrund bygger på nykterhet, demokrati och föreningsliv.
  • NBV har som utgångspunkt att varje människa i samverkan med andra växer genom folkbildning.
  • NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin kunskap, uppleva kultur och möta nykterhetsrörelsens idéer i en välkomnande miljö.
  • NBV vill genom verksamheten stärka alla människors lika värde, ge verktyg för föreningsfrihet och rätten att uttrycka sina åsikter. 

Arbetsområden:

NBV finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt för all vår verksamhet är att den ska ge alla deltagare kännedom om NBVs grundläggande ideologiska frågor. 

Vårt arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper. 

Läs mer om våra arbetsområden som vi kallar för idéområden.

Statens fyra syften med folkbildningen:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.