NBV är Sveriges äldsta studieförbund med över 120 års erfarenhet av folkbildning. Redan 1894 startade folkbildning i form utav studiekurser och bedrevs i den formen fram till 1902 då Oscar Olsson kom med sitt förslag att ersätta studiekurserna med vad han kallade för studiecirklar. Den allra första studiecirkeln hölls samma år av Godtemplarordens studieförbund. Senare bildades även Nationaltemplarordens studieförbund och Sverige Blåbandsförbunds studieförbund. Dessa tre studieförbund gick 1971 samman och skapade då studieförbundet NBV.