Ett studieförbund ägnar sig åt folkbildning genom huvudsakligen studiecirklar, för att människor ska kunna utveckla sina idéer och intressen. Ett studieförbund ingår vanligen i en folkrörelse tillsammans med sina huvudmän, som delar deras ideologi (och arrangerar kurser som passar dem som är engagerade i rörelsen).

Vi på NBV bildades ur nykterhetsrörelsen och våra huvudmän är våra ägare. Vi kallar dem för medlemsorganisationer.

Det finns totalt 10 studieförbund och alla har sina egna profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med. Vi på NBV är partipolitisk obundna och religiöst neutrala.

Studieförbunden är inte vinstdrivande. Pengar för att driva verksamheten kommer främst från;

  • Offentlig finansiering (stat/landsting/kommun/region)
  • Projekt och uppdrag
  • Eventuella deltagaravgifter