Tisdag 1/2-2022 kl 19.00

Musikleken är uppdelad i tre delar:
-12 musikfrågor
-Musikbildspel
-Quiz

  • Varje fråga 1–12 kan ge 3 poäng. Totalt 36 poäng.
  • Musikbildspelet ger max 4 poäng.
  • Musikquiz ger max 4 poäng.

Genomförd studiecirkel om minst tre träffar på tre studietimmar vardera ger 3 grundpoäng och om ni har 5-9 deltagare så får ni ytterligare 2 poäng och har ni 10 deltagare eller fler ger det 1 poäng till, totalt max 6 poäng. Genomförd sammankomst som rapporterats som annan folkbildning ger 2 poäng. Sammanlagt kan totalt 50 poäng erhållas i årets tävling. Ni väljer att antingen genomföra studiecirkel eller annan folkbildningssammankomst. Markera på svarsblanketten på hemsidan att ni genomfört någon av dessa och skriv in listans nummer och antal deltagare.

Svaren på fråga 1–12 och Musikquizet samt Musikbildspelet ska skickas in senast vid midnatt tävlingsdagen via hemsidan www.nbv.se/musikleken2022 där både svarsblanketten för frågorna 1-12, Musikquiz och Musikbildspel finns i ett samlat svarsdokument. Kontrollera att föreningens namn och uppgifter är ifyllda. Uppstår problem så kontakta Johnny Boström senast på förmiddagen dagen efter tävlingen så att svaren kommer in snabbt. Inga svar ska sändas per post om ej överenskommelse gjorts i förväg med tävlingsledningen.

Bifogade dokument

12 frågor

Musikalgåtan

Musikquiz

Ljudfiler
Välkommen till Musikleken 2022.mp3
Fråga 1.mp3
Fråga 2.mp3
Fråga 3.mp3
Fråga 4.mp3
Fråga 5.mp3
Fråga 6.mp3
Fråga 7.mp3
Fråga 8.mp3
Fråga 9.mp3
Fråga 10.mp3
Fråga 11.mp3
Fråga 12.mp3

Musikbildspel.mp3

Musikquiz.mp3

Avslutning.mp3

MUSIKBILDSPEL