Resan börjar vid den industriella revolutionen som innebar att bland annat alkohol kunde transporteras över Atlanten vilket ledde till en ökad konsumtion i Sverige. I ett fattigt Sverige blev alkoholkonsumtion snabbt ett allvarligt samhällsproblem. I filmen får vi bland annat reda på hur mycket brännvin svenskarna drack, och vilka konsekvenser det ledde till.

 Industrialiseringen innebar även ett snabbare utbyte av kunskap, och flera folkrörelser växte fram, däribland nykterhetsrörelsen. Många viktiga frågor krävde en bättre folkhälsa genom mindre alkoholkonsumtionen och där spelade nykterhetsrörelsen en stor roll. Vi får även lära känna Oscar Olsson, som skapade det NBV:s verksamhet grundar sig på även idag, nämligen studiecirklar.

 Med filmen vill NBV ge en större inblick i framväxten av studieförbundet och dess historia.