​I uppföljningen till filmen Mångfaldskör i Kramfors​ får vi åter igen träffa Mohammed och Oliver under en studiecirkel i Vardagssvenska. Vi får reda på vad som hänt sedan sist, vad de gör idag och hur de ser på sin framtid i Sverige. ​