NBV använder två olika typsnitt* för att skapa en sammanhållen identitet. Vi använder Bely Display för att skapa en tydlig NBV-karaktär och Mallory som har en god läsbarhet. Vi använder bara de typsnitt som finns definierade i den grafiska manualen. Textfärgerna är i första hand svart eller vit, beroende på vad som är bäst för läsbarheten. Om du saknar NBV:s typsnitt, vänligen kontakta förbundet. 

Karaktärstypsnitt:

Bely Display
Som karaktärstypsnitt använder vi Bely Display. Detta typsnitt lämpar sig för rubriker och kortare, slagkraftiga textstycken. Vi använder Bely Display i både versaler och gemener. Framförallt använder vi detta typsnitt i NBV:s sociala kanaler.
 

 

 

Funktionstypsnitt:

Mallory
För andra texter än rubrik och kortare textstycken använder vi Mallory. Typsnittet används för ingresser, underrubriker, brödtext och faktatexter. Mallory har en god läsbarhet och är lämplig för längre texter och mindre storlekar där funktionen går före formen.

Mallory Bold använder vi i ingresser och underrubriker och Mallory Light i brödtext och i längre texter, som exempelvis rapporter, brev och böcker. Rekommenderad storlek för brödtext är då 9 - 12 punkter* med ett radavstånd* på 12 - 15 punkter.

mallory light bold ex.png

 

Typsnitten i kombination

Huvudregeln är att använda Bely Display i rubriker och Mallory Bold i ingresser samt Mallory Light i brödtext. Här ser du ett exempel på hur det kan se ut:

Textexempel.png

Ordförklaring
*Typsnitt (även kallat teckensnitt) är en uppsättning bokstäver, siffror och teckensom har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman och Arial.

*Punkt är en typografisk måttenhet. 1 punkt = 0,736 mm.

*Radavstånd (kägel) anger avståndet mellan två hela rader.

 

Du kanske också är intresserad av