Det är viktigt att stå ut och synas i allt det visuella brus vi omges av idag. Genom en konsekvent användning av våra färger och typografi i rätt balans så kan vi skapa ett starkt visuellt uttryck och visa att vi är ett studieförbund i tiden.

Kombinera färgerna på sätt som garanterar bäst kontrast och läsbarhet.

 

Vi utgår från två kategorier av färger:
-Primärfärger
-Sekundärfärger

Primärfärger
Mörkblått och ljusblått är NBV:s primära färger i formgivningen och de vi använder i störst utsträckning. Dessa kan användas var för sig men även tillsammans.

 

Sekundärfärger
För att skapa dynamik eller ett speciellt uttryck i grafiken så finns våra sekundärfärger. De inkluderar rosa, klarblått, mintgrönt och grått. Sekundärfärgerna kan i vissa fall kombineras med varandra, utan de primära färgerna närvarande.
Den grå färgen ska i huvudsak användas som bakgrundsfärg.

 

Färgkoder

 

 

Typografi med färg

Typografifärgerna är i första hand svart eller vitt, beroende på vad som är bäst för läsbarheten. Färgerna, såväl de primära som de sekundära, går även att använda i rubriker om det passar ihop med materialet och bibehåller en god läsbarhet. Tänk på att inte använda sekundärfärgerna i brödtext, utan använd där gärna svart eller vit. 

typografi med färg.png

Inspirationsgalleri

 

 

Du kanske också är intresserad av

Färger 4.png