I manualen för vår visuella identitet kan du läsa mer om hur logotypen ska användas. Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler. Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

Kontakta oss på NBV om du har frågor kring användningen.

NBVs logotyp finns i två versioner, med eller utan undertexten ”Nykterhetsrörelsens bildningsversamhet”. Den primära logotypen är den utan undertext. Vid mer formella tillfällen används den med undertext. Läs mer om hur vi använder vår logotyp i manualen för vår visuella identitet. 

NBV Logotyp

Zip-fil med logotypen.

NBV Logotyp med text

 Zip-fil med logotypen.

NBV Logotyp Tagline

Zip-fil med logotypen.

Tagline

NBVs tagline är ”Där människor och idéer växer”. Den finns i två varianter på en eller två rader, och kan även fungera som ett grafiskt element ensam eller som komplement till vår logotyp. 

1 rad
NBV Tagline

2 rader
NBV Tagline 2 rader

Kompletterad tagline

Zip-fil med alla varianter av vår tagline.

Music Box

NBV Music Box är samlingsnamnet för musikverksamheten inom NBV. För Music Box finns en särskild logotyp som ska användas utifrån samma riktlinjer och regler som NBVs egna logotyp.

NBV Music Box logotyp

Zip-fil med Music Box logotyp.

Vid frågor kontakta: