Adventistförbundet i Sverige

APU Network


Albanska Föreningars Union

Albanska Riksförbundet i Sverige

Bosnien Hercegovinas Koncentrationslägerfångar


Bosnien-Hercegovinas Ungdomsförbund (BHUF)

Djurens rätt

Eritreanska Riksförbundet

Frisksportarnas ungdomsförbund 


Föreningen Fruktdrycker

Föreningen Resandefolkets Riksorganisation

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) Riksförbundet

Hela Människan

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Integrium

Kurdiska Rådet 

Kurdiska Unionens Riksförbund

Kurdiska demokratiska samhällscenter i Sverige – NCDK

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor (KSAN)

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

Nätverket för Tobaksprevention

Peaceworks 

RFSL Ungdom

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Riksförbundet SIMON (Svenskar och Invandrade mot Narkotika)

Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Stödföreningen ETC

Svensk förening för folkhälsoarbete

Svenska kryssarklubben  (SKK)

Svenska Vegetariska Föreningen

Sveriges Landsråd för Alkohol & Narkotikafrågor (SLAN)

VISIR

Våra Gårdar 

SAKNAR HEMSIDA:

Asal Community Riksförbund
huswadad@hotmail.com

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet för lärare, elever och föräldrar i Sverige
c/o NBV Östergötland
Järnvägsgatan 10
582 22 Linköping
sabitkalkan@hotmail.com

Burundisk diaspora i Sverige Riksförbund
obsutare@yahoo.fr

Muslim Relief Sverige 
076-5551623
mdayibh@gmail.com

Riksförbundet Banjaluka i Sverige
mirsad.filipovic@hotmail.com

Somaliska Institutet för demokratiska alternativ, SOIDA

Svensk Somaliska Riksrådet, SSR
Björkrisvägen 3B
702 34 ÖREBRO
mustaf.cali.siyaad@nbv.se 

Sveriges Afrikanska Förbund
harbiamir@hotmail.com

Stiftelsen Active
info@cem.ba

 SAMVERKANSPARTER

Attention