Till huvudinnehållet

Marknadsföringens påverkan

Ser du någon marknadsföring av alkohol och hur påverkar det i så fall människor?  Se filmklippet med Moses Kinobi och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Moses berättar hur alkoholreklam finns överallt i Uganda. Varför tror ni att det är så och vad kan det få för betydelse för människors syn på och konsumtion av alkohol?

Hur ser det ut med alkoholreklam i Sverige? Skiljer det sig från vad Moses berättar om situationen i Uganda. Varför?

Nästa sida:

Fördjupningsuppgift