We Are Voice är ett verktyg för sång och stämsång, en digital plats för musik och information för kören.

I We Are Voice-appen kan du:

  • Öva stämmor genom en pedagogisk musikspelare för effektivmusikinlärning
  • Få tillgång till We Are Voice musikbibliotek med professionellt inspelade arrangemang, som fortlöpande fylls på med ny musik
  • Ladda upp din egen musik i form av noter, text och ljudfiler i verktyget My Player
  • Samla och hantera gruppens repertoar, med låtar från
    musikbiblioteket eller musik du själv laddat upp
  • Hantera gruppens nyhetsflöde - dela protokoll, bilder, filmer eller annan information

GRUPPAKETET OCH ABONNEMANG

GRUPPAKETET (299 SEK för 6 månader) - för gruppen som vill dela musik med varandra. En person får tillgång till hela musikbiblioteket, kan ladda upp egen musik och kan dela repertoar med gruppen.

Resterande gruppmedlemmar väljer sedan valfritt abonnemang:

MEMBER (19 SEK per månad) - abonnemanget för körmedlemmen som vill ha tillgång till musik som delas i gruppen.
PREMIUM (49 SEK per månad) - abonnemanget för dig som även vill ha tillgång till hela musikbiblioteket, kunna skapa egna spellistor och ladda upp egna låtar.


Priserna är angivna inklusive moms.

Samarbetar ni med NBV?

Om er grupp samarbetar med NBV, så kan NBV täcka en del av eller hela kostnaden för kören. Hör av dig till ditt lokala NBV-kontor

Kom igång redan idag!

  • Ladda ned We Are Voice-appen och skapa ditt konto
  • Skapa din grupp och gruppaketet (kontakta NBV direkt i appen)
  • För tips och inspiration - gå med i den öppna gruppen ”Välkommen till We Are Voice”