Vi kallar vårt jämställdhetsarbete inom musiken för Remix. Representationen av artister och grupper som identifierar sig som kvinnor eller transpersoner är på tok för låg i studieförbundens musikverksamhet. Detta speglar även resten av Sveriges musikscener där överrepresentationen av musicerande män är enorm. Genom Remix försöker NBV jobba utefter ett mångfaldsperspektiv så att inte satsningarna når en allt för homogen grupp och utifrån ett helhetstänk så att deltagarna efter avslutad satsning inte lämnas vind för våg.

Här kan du läsa om våra  samarbeten med Make Equal, Nätverket 5050 för en jämställd musikscen, Popkollo och andra. Här får du mer information om våra olika remixsatsningar som Miss Beat, Camp Remix och Remix Repor och hur de fungerar konkret och var du kan finna dem!