Svaren på de 12 frågorna, musikbildspelet och musikquizzet fyller du i på datorn i det digitala svarsformuläret. Sedan skickar du in dina svar senast kl 23.59 den 2/2. Lycka till!

Instruktioner: Musikleken 2021 tävlingsinstruktioner.pdf

    Digitalt svarsformulär

Tävlingsfrågor:
Tävlingsfrågor.pdf
Musikalgåtan.pdf
Musikquizz.pdf

  Ljudfiler:
Introduktion till Musikleken 2021.mp3
Musikleken 2021 Fråga 1.mp3
Musikleken 2021 Fråga 2.mp3
Musikleken 2021 Fråga 3.mp3
Musikleken 2021 Fråga 4.mp3
Musikleken 2021 Fråga 5.mp3
Musikleken 2021 Fråga 6.mp3
Musikleken 2021 Fråga 7.mp3
Musikleken 2021 Fråga 8.mp3
Musikleken 2021 Fråga 9.mp3
Musikleken 2021 Fråga 10.mp3
Musikleken 2021 Fråga 11.mp3
Musikleken 2021 Fråga 12.mp3
Mellansnack.mp3
Musikquizz.mp3
Avslutning.mp3

Musikbildspelet